Powierzchnia międzykręgowa - Facies intervertebralis

Zdjęcia

Opis

The intervertebral surface of a vertebra faces the adjacent vertebra (upper or lower).


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kręgi > Trzon kręgu > Powierzchnia międzykręgowa

Tłumaczenia