Powierzchnia nosowa - Facies nasalis

Zdjęcia

Opis

The nasal surface is the superior surface, concave from side to side, and forms the back part of the floor of the nasal cavity.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość podniebienna > Płyta pozioma > Powierzchnia nosowa

Tłumaczenia