Powierzchnia nosowa - Facies nasalis

Zdjęcia

Opis

The nasal surface exhibits at its lower part a broad, shallow depression, which forms part of the inferior meatus of the nose. Immediately above this is a well-marked horizontal ridge, the conchal crest, for articulation with the inferior nasal concha; still higher is a second broad, shallow depression, which forms part of the middle meatus, and is limited above by a horizontal crest less prominent than the inferior, the ethmoidal crest, for articulation with the middle nasal concha. Above the ethmoidal crest is a narrow, horizontal groove, which forms part of the superior meatus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość podniebienna > Blaszka pionowa > Powierzchnia nosowa

Tłumaczenia