Powierzchnia podeszwowa palców - Facies plantares digitorum

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Regions of human body > Okolice kończyny dolnej > Okolica stopy > Palce stopy > Powierzchnia podeszwowa palców

Tłumaczenia