Powierzchnia półksiężycowa - Facies lunata

Zdjęcia

Opis

The lunate surface is a curved articular surface on acetabulum for articulation with the head of the femur.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Panewka > Powierzchnia półksiężycowa

Tłumaczenia