Powierzchnia pośladkowa - Facies glutea

Zdjęcia

Opis

The gluteal surface (external surface, dorsum ilii) of the ala of ilium, is directed backward and lateralward behind, and downward and lateralward in front. It is smooth, convex in front, deeply concave behind; bounded above by the crest, below by the upper border of the acetabulum, in front and behind by the anterior and posterior borders.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość biodrowa > Powierzchnia pośladkowa

Tłumaczenia