Powierzchnia przednia dla kości piętowej - Facies articularis calcanea anterior

Zdjęcia

Opis

The lateral articular facet on the inferior surface of the head of talus, is named the anterior calcaneal articular surface, and is somewhat flattened, and articulates with the facet on the upper surface of the anterior part of the calcaneus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Głowa kości skokowej > Powierzchnia przednia dla kości piętowej

Tłumaczenia