Powierzchnia przyśrodkowa - Facies medialis

Zdjęcia

Opis

The medial surface (internal surface) is broad and concave above, narrow and convex below. Its upper three-fourths give origin to the Flexor digitorum profundus; its lower fourth is subcutaneous.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość łokciowa > Trzon kości łokciowej > Powierzchnia przyśrodkowa

Tłumaczenia