Powierzchnia spojeniowa - Facies symphysialis

Zdjęcia

Opis

The medial border of body (or superior ramus) of pubis is articular, called the symphysial surface, is oval, and is marked by eight or nine transverse ridges, or a series of nipple-like processes arranged in rows, separated by grooves; they serve for the attachment of a thin layer of cartilage, which intervenes between it and the interpubic fibrocartilaginous lamina.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość łonowa > Trzon kości łonowej > Powierzchnia spojeniowa

Tłumaczenia