Powierzchnia stawowa Części piętowo-łódkowej wiązadła rozdwojonego - Facies articularis partis calcaneonavicularis ligamenti bifurcati

Zdjęcia

Opis

Facet for calcaneonavicular part of bifurcate ligament is a part of the articular surface of the head of talus, situated infero-antero-laterally.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa Części piętowo-łódkowej wiązadła rozdwojonego

Tłumaczenia