Powierzchnia stawowa głowy żebra - Facies articularis capitis costae

Zdjęcia

Opis

Articular surface on head of rib.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Żebro > Głowa > Powierzchnia stawowa głowy żebra

Tłumaczenia