Powierzchnia stawowa guzka żebra - Facies articularis tuberculi costae

Zdjęcia

Opis

The articular portion of the tubercle of the rib, presents a small, oval surface for articulation, the articular facet, with the end of the transverse process of the lower of the two vertebræ to which the head is connected.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Żebro > Trzon żebra > Guzek żebra > Powierzchnia stawowa guzka żebra

Tłumaczenia