Powierzchnia stawowa kości łódkowatej - Ossa tarsi; Ossa tarsalia

Zdjęcia

Opis

The tarsal bones are seven in number: the calcaneus, talus, cuboid, navicular, and the first, second, and third cuneiforms.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej

Tłumaczenia