Powierzchnia stawowa kostki bocznej - Facies articularis malleoli lateralis

Zdjęcia

Opis

The medial surface of the lateral malleolus presents in front a smooth triangular surface, convex from above downward, the articular facet, which articulates with a corresponding surface on the lateral side of the talus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Kostka boczna > Powierzchnia stawowa kostki bocznej

Tłumaczenia