Powierzchnia stawowa obojczykowa - Facies articularis clavicularis

Zdjęcia

Opis

Clavicular facet is a small, oval surface on the medial border of acromion for articulation with the acromial end of the clavicle.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Obręcz końcyny górnej > Bark > Wyrostek barkowy łopatki > Powierzchnia stawowa obojczykowa

Tłumaczenia