Powierzchnia stawowa przednia - Facies articularis anterior

Zdjęcia

Opis

Anterior articular surface on the apex of the dens.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kręgi szyjne [C IC VII] > Obrotnik [C II] > Ząb obrotnika > Powierzchnia stawowa przednia

Tłumaczenia