Powierzchnia stawowa strzałkowa - Facies articularis fibularis

Zdjęcia

Opis

The lateral condyle presents posteriorly a flat articular facet, nearly circular in form, directed downward, backward, and lateralward, for articulation with the head of the fibula, the fibular articular facet.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Kłykieć boczny > Powierzchnia stawowa strzałkowa

Tłumaczenia