Powierzchnia stawowa tylna - Facies articularis posterior

Zdjęcia

Opis

Posterior articular surface on the apex of the dens.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kręgi szyjne [C IC VII] > Obrotnik [C II] > Ząb obrotnika > Powierzchnia stawowa tylna

Tłumaczenia