Powierzchnia stawowa tylna kości piętowej - Facies articularis calcanea posterior

Zdjęcia

Opis

The posterior calcaneal articular facet is large and of an oval or oblong form. It articulates with the corresponding facet on the upper surface of the calcaneus, and is deeply concave in the direction of its long axis which runs forward and lateralward at an angle of about 45° with the median plane of the body.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Trzon kości skokowej > Powierzchnia stawowa tylna kości piętowej

Tłumaczenia