Powierzchnia stawowa - Facies articularis

Zdjęcia

Opis

The articular surface is the anterior surface of the mandibular fossa for articulation with the condyle of the mandible.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Dół żuchwowy > Powierzchnia stawowa

Tłumaczenia