Powierzchnia stawowa - Facies articularis malleoli medialis

Zdjęcia

Opis

The articular facet (articular surface) of medial malleolus is smooth and slightly concave, and articulates with the talus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość piszczelowa > Kostka przyśrodkowa > Powierzchnia stawowa

Tłumaczenia