Powierzchnia stawowa - Facies articularis

Zdjęcia

Opis

Nie ma jeszcze opisu tej części anatomicznej.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Powierzchnia stawowa

Tłumaczenia