Powierzchnia szczękowa - Facies maxillaris

Zdjęcia

Opis

The maxillary surface of the greater wing is a grooved surface below the medial end of the superior orbital fissure facing the maxilla where the foramen rotundum opens.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość klinowa > Skrzydło większe > Powierzchnia szczękowa

Tłumaczenia