Powierzchnia szczękowa - Facies maxillaris

Zdjęcia

Opis

The maxillary surface is rough and irregular throughout the greater part of its extent, for articulation with the nasal surface of the maxilla; its upper and back part is smooth where it enters into the formation of the pterygopalatine fossa; it is also smooth in front, where it forms the posterior part of the medial wall of the maxillary sinus.

On the posterior part of this surface is a deep vertical groove, converted into the pterygopalatine canal, by articulation with the maxilla; this canal transmits the descending palatine vessels, and the anterior palatine nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość podniebienna > Blaszka pionowa > Powierzchnia szczękowa

Tłumaczenia