Powierzchnia tylna Części skalistej - Facies posterior partis petrosae

Zdjęcia

Opis

The posterior surface of petrous part forms the front part of the posterior fossa of the base of the skull, and is continuous with the inner surface of the mastoid portion.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Kość skroniowa > Część skalista > Powierzchnia tylna Części skalistej

Tłumaczenia