Powierzchnia tylna - Facies posterior

Zdjęcia

Opis

The posterior surface appears somewhat twisted, so that its upper part is directed a little medialward, its lower part backward and a little lateralward. Nearly the whole of this surface is covered by the lateral and medial heads of the Triceps brachii, the former arising above, the latter below the radial sulcus.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny górnej > Część wolna kończyny górnej > Kość ramienna > Trzon kości ramiennej > Powierzchnia tylna

Tłumaczenia