Powierzchnia uchowata - Facies auricularis

Zdjęcia

Opis

The upper half of the sacrum presents in front an ear-shaped surface, the auricular surface, covered with cartilage in the fresh state, for articulation with the ilium.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kość krzyżowa > Część boczna > Powierzchnia uchowata

Tłumaczenia