Przegrody międzykorzeniowe - Septa interradicularia

Zdjęcia

Opis

The interradicular septa are bony ridges situated into the dental alveoli, creating compartments for the roots of a tooth.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Szczęka > Wyrostek zębodołowy > Przegrody międzykorzeniowe

Tłumaczenia