Przegrody międzykorzeniowe - Septa interradicularia

Zdjęcia

Opis

The interradicular septa are bony ridges situated into the dental alveoli, creating compartments for the roots of a tooth.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Część wyrostka > Przegrody międzykorzeniowe

Tłumaczenia