Przegrody zębodołowe - Septa interalveolaria

Zdjęcia

Opis

The interalveolar septa are bony ridges situated between dental alveoli.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Część wyrostka > Przegrody zębodołowe

Tłumaczenia