Przestrzeń międzyżebrowa - Spatium intercostale

Zdjęcia

Opis

The intercostal space is the space between two ribs. Since there are 12 ribs on each side, there are 11 intercostal spaces, each numbered for the rib superior to it.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Szkielet klatki piersiowej > Jama klatki piersiowej > Przestrzeń międzyżebrowa

Tłumaczenia