Przewód nosowo-gardłowy - Meatus nasopharyngeus

Zdjęcia

Opis

Junction of the three nasal meati behind the conchae.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Przewód nosowo-gardłowy

Tłumaczenia