Przewód nosowy górny - Meatus nasi superior

Zdjęcia

Opis

The superior meatus, the smallest of the three meatuses of the nose, occupies the middle third of the lateral wall of the nasal cavity. It lies between the superior nasal conchæ and middle nasal conchæ; the sphenopalatine foramen opens into it behind, and the posterior ethmoidal cells in front.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Przewód nosowy górny

Tłumaczenia