Przewód nosowy środkowy - Meatus nasi medius

Zdjęcia

Opis

The middle meatus is a nasal opening or canal situated between the middle and inferior conchæ, and extends from the anterior to the posterior end of the latter.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Przewód nosowy środkowy

Tłumaczenia