Przewód nosowy wspólny - Meatus nasi communis

Zdjęcia

Opis

Part of the nasal cavity between the conchae and the nasal septum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Część kostna jamy nosowej > Przewód nosowy wspólny

Tłumaczenia