Rotacja wewnętrzna; pronacja - Pronatio

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

In anatomy, pronation is a rotational movement of the forearm at the radioulnar joint, or of the foot at the subtalar and talocalcaneonavicular joints.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Rotacja wewnętrzna; pronacja

Tłumaczenia