Rożek guziczny - Cornu coccygeum

Zdjęcia

Opis

Coccygela cornua are rudimentary superior pair of articular processes of the coccygeal vertebræ; they project upward, and articulate with the cornua of the sacrum, and on either side complete the foramen for the transmission of the posterior division of the fifth sacral nerve.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kręgosłup > Kręgi guziczne [I-IV] > Rożek guziczny

Tłumaczenia