Rozwór półksiężycowy - Hiatus semilunaris

Zdjęcia

Opis

The hiatus semilunaris (or semilunar hiatus) is a crescent-shaped groove in the lateral wall of the nasal cavity just inferior to the ethmoidal bulla.

It is the location of the openings for the frontal sinus, maxillary sinus, and anterior ethmoidal sinus. It is bounded inferiorly and anteriorly by the sharp concave margin of the uncinate process of the ethmoid bone, superiorly by the ethmoidal bulla, and posteriorly by the ethmoidal process of the inferior nasal concha.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Błędnik sitowy > Rozwór półksiężycowy

Tłumaczenia