Skrzydło grzebienia koguciego - Ala cristae galli

Zdjęcia

Opis

Two small projecting alæ of the crista galli,which are received into corresponding depressions in the frontal bone and complete the foramen cecum.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Sitowie; Kość sitowa > Grzebień koguci > Skrzydło grzebienia koguciego

Tłumaczenia