Spojenie - Symphysis

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

In the amphiarthroses (slightly movable articulations) the contiguous bony surfaces are either connected by broad flattened disks of fibrocartilage, of a more or less complex structure, as in the articulations between the bodies of the vertebræ; or are united by an interosseous ligament, as in the inferior tibiofibular articulation. The first form is termed a symphysis, the second a syndesmosis.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Połączenie kostne > Połączenie ścisłe > Staw chrzęstny > Spojenie

Tłumaczenia