Sprzężna anatomiczna - Conjugata anatomica

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The true conjugate (anatomical onjugate, anteroposterior diameter) extends from the sacrovertebral angle (promontorium) to the pubic symphysis;

Average measurement in female: about 110 mm.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Sprzężna anatomiczna

Tłumaczenia