Sprzężna prosta - Conjugata recta

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The straight conjugate extends from the lower border of symphysis to the tip of coccyx

Average measurement in female: about 95-100 mm.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Sprzężna prosta

Tłumaczenia