Sprzężna zewnętrzna - Conjugata externa

Bаudеlосquе's

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The external conjugate extends from the spinous process of fifth lumbar vertebra to the upper edge of symphysis

Average measurement in female: about 200 mm.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Sprzężna zewnętrzna

Tłumaczenia