Szew piłowaty - Sutura serrata

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

In the sutura serrata the edges of the bones are serrated like the teeth of a fine saw, as between the two portions of the frontal bone.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Stawy > Połączenie kostne > Połączenie ścisłe > Połączenie włókniste > Szew > Szew piłowaty

Tłumaczenia