Szyja kości skokowej - Collum tali

Zdjęcia

Opis

The neck of talus is directed forward and medialward, and comprises the constricted portion of the bone between the body and the oval head. Its upper and medial surfaces are rough, for the attachment of ligaments; its lateral surface is concave and is continuous below with the deep groove for the interosseous talocalcaneal ligament.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Głowa kości skokowej > Powierzchnia stawowa kości łódkowatej > Kość skokowa > Szyja kości skokowej

Tłumaczenia