Szyja - Collum; Cervix

Zdjęcia

Opis

The neck is the part of the body, that distinguishes the head from the torso or trunk. 


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Parts of human body > Szyja

Tłumaczenia