Trójkąt zatrzonowy - Trigonum retromolare

Zdjęcia

Opis

The retromolar triangle, retromolar fossa, retromolar space or retromolar gap is a space at the rear of a mandible, between the back of the last molar and the anterior edge of the ascending ramus where it crosses the alveolar margin.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Kości czaszki > Żuchwa > Trzon żuchwy > Część wyrostka > Trójkąt zatrzonowy

Tłumaczenia