Trzewioczaszka - Viscerocranium

Zdjęcia

Nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

Opis

The facial skeleton, splanchnocranium or viscerocranium consists of a part of the skull that is derived frombranchial arches. The facial bones are the bones of the anterior and lower skull. The other, dorsal part of the skull is the neurocranium.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Szkielet osiowy > Czaszka > Trzewioczaszka

Tłumaczenia