Trzon kości biodrowej - Corpus ossis ilii

Zdjęcia

Opis

The body of ilium enters into the formation of the acetabulum, of which it forms rather less than two-fifths.

Its external surface is partly articular, partly non-articular; the articular segment forms part of the lunate surface of the acetabulum, the non-articular portion contributes to the acetabular fossa.

The internal surface of the body is part of the wall of the lesser pelvis and gives origin to some fibers of the Obturator internus. Below, it is continuous with the pelvic surfaces of the ischium and pubis, only a faint line indicating the place of union.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Miednica > Kość biodrowa > Kość biodrowa > Trzon kości biodrowej

Tłumaczenia