Trzon kości strzałkowej - Corpus fibulae

Zdjęcia

Opis

The body (shaft) of the fibula presents four borders—the antero-lateral, the antero-medial, the postero-lateral, and the postero-medial; and four surfaces—anterior, posterior, medial, and lateral.


Hierarchia anatomiczna

Anatomia ogólna > Kości; układ szkieletowy > Kośćiec kończyn > Kości kończyny dolnej > Część wolna kończyny dolnej > Kość strzałkowa > Trzon kości strzałkowej

Tłumaczenia